запомни за по-просто ->    OstroPero.com/bg    <- запомни за по-просто

Пиши в кутийката, текста ще се появи на кирилица

Клавиатурното изложение е като "Bulgarian Phonetic Traditional" в Windows
* "Caps Lock" не работи за главни букви 'Ч', 'Ш', 'Щ', 'Ю' (за тях ще трябва "Shift")